top of page
Regenboogvlaggen

Bestuur

 

Bestuur en Kerngroep

Stichting Tilburg Pride wordt geleid door een bestuur bestaande uit drie personen, bijgestaan door een kerngroep van tien leden. De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Tilburg Pride. 

Werkgroep en maandelijkse bijeenkomsten

De kerngroep, gestart in augustus 2023, vormt de werkgroep die maandelijks samenkomt. Deze groep organiseert evenementen en activiteiten om de doelstellingen van Stichting Tilburg Pride te verwezenlijken.

Commissies en coördinatoren

Binnen de werkgroep zijn coördinatoren actief in verschillende commissies, waaronder artiesten en entertainment, faciliteiten, duurzaamheid en veiligheid, sponsoring en vrijwilligers, en promotie en marketing.

Doe mee!

Wil je samen met ons een actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van inclusiviteit in Tilburg? Neem dan contact met ons op!

Beleidsplan

 

Lees ons beleidsplan hier.

bottom of page